Logo
Начало | Проекти | Събития | Бюлетин | Обучения и Консултации | Контакти |  English
traning
Photo credit: European Space Agency. All rights reserved.

Обучения и Консултации
 

Научен център "Психология и здраве"

»
Предлага обучения, семинари и тренинги в областта на психосоциалните изследвания върху здравето и промоция на здравето.
»
Провежда индивидуални и организационни консултации, използвайки методики на интерактивна промяна за личностно и организационно развитие и благополучие.
»
Предлага лидер коучинг за индивиди и организации.
»
Преподава университетски курсове по Психология на здравето, Обществено здраве, Джендър и здраве, Качествени изследователски методи.
»
Предоставя психологически консултации за соматичното и психичното здраве и благополучие.

Програма за промоция на здравето и човешките права

»
Организиране на семинари за промоция на здравето.
Женска инициатива за здраве:
»
Превод и адаптация на книгата "Нашето тяло, ние самите"

                                                               © 2011 Health Psychology Research Center. All Rights Reserved. Design by Igotmyweb.com